Vatten utomlands

Nu har perioden börjat då vi åker utomlands till varmare breddgrader för sol och värme. Har man otur kan man bli dålig i magen med kräkningar och diarréer som följd. Ofta beror det på att man får i sig vatten av undermålig kvalitét. EU har ett dricksvattendirektiv som kräver att medlemsländerna ska kontrollera sitt vatten. Enligt EUs miljöbyrå är 90 procent av kranvattnet i EU drickbart.

Här följer en lista på olika länder och om man kan dricka vattnet från kranen eller om man ska köpa vatten på flaska.

Spanien 
På de flesta platserna är det spanska kranvattnet säkert, men det har en mineral eller klorliknande eftersmak. Madrid är ofta stolt över sitt dricksvatten, som kommer från djupa underjordiska reserver.
Det har dock rapporterats att dricksvattnet på landsbygden, delvis även på Mallorca, kan vara förorenat.

Grekland
Kranvattnet i Grekland anses vara helt säkert, särskilt i större städer. Det kan dock ha en obehaglig bismak av klor.
I avlägsna områden och på vissa öar, bland annat Kykladerna, bör man vara försiktig med att dricka kranvattnet.

Kroatien
99 procent av kroaterna har tillgång till rent kranvatten, men efter kraftiga regn kan det bli grumligt. I de fallen rekommenderas vatten på flaska.
Väljer man flaskvatten i Kroatien rekommenderas det lokala varumärket Jana, som vunnit flera internationella utmärkelser och exporteras till många länder.

Turkiet
Flera källor uppger att kranvattnet ska vara säkert i större städer och i de populära semesterorterna i Turkiet. Olika forum på internet tyder dock på något annat.
Sliten infrastruktur kan ge föroreningar och kranvattnet i Turkiet har ofta en stark lukt och smak av klor. På landsbygden bör man vara mycket försiktig med kranvatten. Oftast hittar man det bästa vattnet i offentliga fontäner. Reser man på sensommaren eller hösten kommer vattenkvaliteten att vara lägre och vattnet mer klorerat.

Cypern
Kranvattnet består mestadels av destillerat havsvatten och regnvatten som lagrats i stora reserver. Klornivån kan vara hög, men kranvattnet går i de flesta fallen att dricka.

Italien
Kranvattnet är drickbart, men i vissa områden kan det ha en eftersmak och även vara lite grumligt. Är vattnet förorenat ska det finnas tydliga markeringar med ”icke drickbart”.

Storbritannien
Kranvattnet anses helt säkert. Är det några oegentligheter med dricksvattnet rapporteras det stort i lokala medier.

Egypten
Resenärer bör hålla sig borta från kranvatten och välja vatten på flaska. Det finns också fall där försäljare har tappat upp kranvatten i använda flaskor, så se till så att tätningen är hel.

Thailand
Det allmänna rådet är att hålla sig till vatten på flaska.

USA
Kranvattnet håller generellt hög standard i USA, även om vissa har uttryckt oro för höga halter av bly och farmaceutiska substanser i vattnet.

Källa:Aftenposten

Kommunalt vatten

Titta på bilden längst ner ↓

Förra veckan hällde jag upp vatten i badkaret och det såg ut såhär!? Ändå har jag kommunalt vatten?
Det där vill väl ingen bada i eller än mindre dricka. Det ser fruktansvärt motbjudande ut men det ser faktiskt värre ut än vad det är.

Varför ser det ut sådär för då?
Jo, med tiden bildas det beläggningar i ALLA vattenledningar hos alla kommuner runt om i Sverige. Det är framför allt lite järn från ledningarna som rostar och bildar beläggningar. Alla vattenledningar är också satta under tryck för att det inte ska kunna komma in jord eller något främmande vid läckage.
I detta specifika fall var det en vattenläcka i centrala Luleå. Mycket av vattentrycket försvann under läckaget och mycket vatten stod still ett tag i ledningarna. När man sedan lagat läckaget och slår på vattnet igen ökar trycket väldigt snabbt och då lossnar mycket av beläggningarna som sedan följer med till konsumenterna. Ser som sagt inte gott ut men är helt ofarligt att dricka.

Mvh Jari

20150507_174833937_iOS

Vilken analys?

Vilken analys ska jag göra på min brunn?
Det är en fråga vi får nästan varje dag. Då brukar jag komma med flera motfrågor: Är brunnen borrad eller grävd? Är det ett permanentboende eller ett fritidshus? Har ni små barn? Hur gammal är brunnen? När gjordes en analys senast? Märker ni något av vattnet? Kort och gott handlar det om att lära känna sitt vatten!

Är man osäker på vattenkvaliteten eller inte tidigare gjort någon analys bör man alltid börja med en stor analys d.v.s. både en kemisk och en mikrobiologisk undersökning. Har man små barn är det bra att lägga till Nitrat, Nitrit och Fluorid om det inte finns i analysen. Har man en grävd brunn bör man oftare utföra en mikrobiologisk undersökning eftersom grävda brunnar är betydligt känsligare än borrade för störningar vid markytan.

Hur ofta ska man då kontrollera sitt vatten?
Livsmedelsverket rekommenderar att man analyserar sitt vatten vartannat/vart tredje år, eller om man märker/känner att något hänt med vattenkvaliteten. Har man analyserat sitt vatten flera gånger under flera år och märker att vattnet har samma goda kvalitet hela tiden kan man glesa ut kontrollerna till vart fjärde år eller liknande.

När under året ska man analysera sitt vatten? Det är mycket bra om man kan samla på sig analyser som utförts under varje årstid. Ett par exempel på varför: Under vår och höst då det är snösmältning och regn märker man oftast att vattnet kanske blir färgat och då är det också störst risk för inläckage av ytvatten i brunnen (=bakterierisk i framför allt grävda brunnar). Under sommaren och vintern då det är torrt eller kallt späds brunnsvattnet inte ut med regnvatten och då är radonhalterna som högst i borrade brunnar.

Personligen tycker jag att man bör kolla sitt vatten ofta och regelbundet, för det är ett viktigt livsmedel vi använder varje dag, varken vi vill eller ej. Lägg hellre pengar på vattenanalyser istället för på flaskvatten. Men jag är ju part i målet… 🙂

Mvh Jari

Vattenanalys02

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: