Rent vatten – En självklarhet!

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige används i snitt 160 liter vatten per person och dygn. Även vatten som ser rent ut kan innehålla farliga ämnen. Därför är det viktigt att analysera vattnet regelbundet. Bra dricksvatten är en förutsättning för att vi ska kunna producera livsmedel och för att vi ska kunna använda vattnet i hushållet för att laga mat och tvätta oss.

Vi tycker att det är självklart att man ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuk och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför måste dricksvattnet beredas så att det är säkert, estetiskt tilltalande och tekniskt lämpligt. Med tekniskt lämpligt menas till exempel att vattnet inte ska ge utfällningar i kärl och ledningar, det ska inte missfärga tvätt och det ska inte göra så att ledningar och VA-installationer rostar.

Livsmedelsverket rekommenderar att du testar ditt vatten minst var tredje år!


Så mycket vatten använder vi i Sverige

Varje dygn använder varje person i genomsnitt cirka 160 liter vatten, fördelat på följande sätt:

  • 10 liter för dryck och matlagning
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning
Var femte brunn i Sverige har otjänligt dricksvatten!

Little boy drinking tap water

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: