Bedömning av dricksvatten

När man analyserar dricksvatten ur kemisk eller mikrobiologisk synpunkt bedöms vattnet enligt parametrar som är fastställda av Livsmedelsverket i Sverige. Varje land har sina egna gränser och bedömningsgrunder. I Sverige bedöms vattnet enligt tre nivåer: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.

Tjänligt
När man inte har några anmärkningar eller defekter på någon parameter eller på vattnet som helhet, bedöms vattnet på lite tråkig myndighetssvenska att vattnet är tjänligt. Tjänligt betyder i detta fall att det är jättebra värden och att allt är frid och fröjd. Det är många som förvånade frågat: ”Jag har ju jättebra vatten, men det står att det BARA är tjänligt!?”. Tjänligt är den bästa bedömning man kan få.

Tjänligt med anmärkning
När man har en defekt eller anmärkning på vattnet heter det att det är tjänligt med anmärkning. Det betyder att allt inte står riktigt rätt till men det är inget som är allvarligt eller farligt för din hälsa. Man kan t.ex. ha höga järnhalter som gör att vattnet missfärgar och smakar illa men det är ändå bara tjänligt med anmärkning.

Otjänligt
Detta är den allvarligaste bedömningsgrunden. När vattnet är otjänligt ska man inte använda det till mat eller dryck varken för människor eller djur. Otjänligt kan medföra direkta hälsorisker när man t.ex. har bakterier från avlopp i vattnet. När man har otjänligt vatten bör man åtgärda problemet eller borra/gräva en ny brunn.

Jag ska framöver ta upp de olika ämnena som man normalt mäter och analyserar i sitt dricksvatten.

iStock_000001362313_Small

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: